Üzletszabályzat

Amega Team Kft.
Cím: 1114 Budapest, Ulászló u. 9.
Telefon: 36 1 215 4454, Fax: 36 1 215 3647
E-mail: ugyfelszolgalat@amega.hu
Weboldal: http://www.amegashop.hu

Adószám: 12643802-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-696407
Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Az amegashop.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag webáruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) személyes átvételére nincs lehetőség, termékeink kizárólag kiszállítással rendelhetők.

A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az Amega Team Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, azaz az amegashop.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő az amegashop.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Amega Team Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

 

1. A szerződés létrejötte

Az amegashop.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbi linken érhető el: Megrendelés folyamata>

Az Amega Team Kft. a megrendelésre vonatkozó összes adatot titkosított adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése érdekében a felhasználó számítógépén „cookie”-k kerülnek letárolásra.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően az amegashop.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az amegashop.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Amega Team Kft. munkatársa által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Amega Team Kft. között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

 

2. Szállítási feltételek

Az amegashop.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 2-3 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy postára adja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet az Amega Team Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az amegashop.hu portálon megrendelt terméket átvette.

Az Amega Team Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet.

 

3. Árak, fizetési mód és fizetés

Az amegashop.hu webáruházában a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára is fel van tüntetve.

Az Amega Team Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

Az amegashop.hu portálon csak és kizárólag kiszállítással történő vásárlásra van lehetőség, amelynek Magyarországra történő kiszállítási díja egységesen bruttó 2500,- HUF (30kg-ig), függetlenül attól, hogy az országban hova történik a termék kiszállítása. Külföldre történő szállítás, illetve 30 kg feletti rendelés esetén a szállítási díj megállapodás kérdése, amelyet kérjük, hogy egyeztessen munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt. 120.000,- HUF feletti vásárlás esetén a kiszállítás Magyarországon belül díjtalan.

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Amega Team Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

Nettó 30.000,- HUF feletti vásárlás esetén, ha Vevő korábban még nem vásárolt webáruházunkban, úgy kizárólag előre átutalással lehet a termék(ek) vételárát meg fizetni. 

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Amega Team Kft. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. 

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Amega Team Kft-nek vagy megbízottjának.

 

4. A jótállás (garancia), szavatosság

Amega Team Kft. a jótállás (garancia), szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Amega Team Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

 

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Amega Team Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal.

 

A felelősség korlátozása

Az Amega Team Kft. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Amega Team Kft. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Amega Team Kft. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Amega Team Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő az Amega Team Kft-vel kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. 

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta. 

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Amega Team Kft-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal (nyilatkozat minta itt letölthető>) gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli. 

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Amega Team Kft. az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Amega Team Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Amega Team Kft. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Amega Team Kft. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Amega Team Kft. a terméket kicseréli.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy az Amega Team Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Amega Team Kft.

Cím: 1114 Budapest, Ulászló u. 9.

Telefon: 36 1 215 4454, Fax: 36 1 215 3647

E-mail: ugyfelszolgalat@amega.hu 

Weboldal: http://www.amegashop.hu

Az Amega Team Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Amega Team Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Amega Team Kft. köteles öt évig megőrizni.

Az Amega Team Kft. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Amega Team Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Amega Team Kft.val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

• Fax: 06 (1) 488 21 86 

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Az Amega Team Kft. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.